anydesk
teamview

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển thi viên chức đợt 2 năm 2017

​Ngày 15/9/2017, Trung tâm CNTT-TT thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển thi viên chức đợt 2 năm 2017.​

Đính kèm: DS_DU_TUYEN_DOT2_2017.pdfDS_DU_TUYEN_DOT2_2017.pdf