anydesk
teamview

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển thi viên chức đợt 1 năm 2017

​Ngày 24/6/2017, Trung tâm CNTT-TT thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển thi viên chức đợt 1 năm 2017.

Đính kèm:​ DS_XET_TUYEN_DOT1_2017.pdfDS_XET_TUYEN_DOT1_2017.pdf