anydesk
teamview

Phát triển CNTT - TT chuyên nghiệp

+ Hiện Trung tâm đang quản lý về mặt kỹ thuật Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai. Thiết kế, xây dựng trang TTĐT các đơn vị như: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Tỉnh đoàn Đồng Nai, UBND huyện Thống Nhất, UBND huyện Vĩnh Cửu… Tư vấn giám sát Nâng cấp triển khai mở rộng phần mềm quản lý văn bản tỉnh Đồng Nai; Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị, phần mềm Dự án: Xây dựng phần mềm quản lý trực tuyến hoạt động đối ngoại tại Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai; Dự án Ứng dụng CNTT trong mô hình một cửa điện tử tại UBND thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai… Phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho các đơn vị như: cán bộ các cấp Hội Nông dân; cán bộ làm công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em; cán bộ chuyên trách đoàn thể, phụ trách công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh…

+ Trong quá trình hoạt động, Trung tâm CNTT-TT đã vinh dự nhận được danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 2010, 2011, 2012, 2013 (do Sở Thông tin và Truyền thông tặng); Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2010, 2011 (do UBND tỉnh tặng) và Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2010, 2011; hàng năm Trung tâm luôn có các cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Sở và cấp tỉnh.