anydesk
teamview

Triển khai Website WCAG 1.0

Một trong những dự án ý nghĩa, mang tính nhân văn mà Trung tâm CNTT-TT đã triển khai thành công năm 2014 là xây dựng và vận hành Website WCAG 1.0 (trang hỗ trợ Người khuyết tật theo chuẩn WCAG 1.0 cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai). Hiện trang hỗ trợ Người khuyết tật đã đi vào hoạt động từ tháng 01/2015 và thu được nhiều tín hiệu khả quan từ người dùng.
Xem thêm

Một cửa liên thông - hiện đại

Trung tâm CNTT-TT là đơn vị trực tiếp triển khai cơ chế một cửa và một cửa liên thông hiện đại tại các địa phương trong toàn tỉnh Đồng Nai.
Xem thêm

Nâng cấp Trang công báo điện tử

Năm 2014, Trung tâm CNTT-TT tiến hành nâng cấp trang Công báo điện tử tỉnh Đồng Nai theo kế hoạch 31/KH-TTCB ngày 06/10/2014 của Trung tâm Công báo (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) về việc nâng cấp và dự trù kinh phí trang Công báo điện tử tỉnh Đồng Nai.
Xem thêm

Trung tâm tích hợp dữ liệu

Trung tâm CNTT-TT là đơn vị tư vấn, quản lý Dự án xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai.
Xem thêm

Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

​Xây dựng Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
Xem thêm
1 - 5 Next

Tin nổi bật

    Object reference not set to an instance of an object.