anydesk
teamview

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đồng Nai


1. Thông tin liên hệ:
- Tên đơn vị: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Dong Nai information and comunication technology center - Viết tắt: DONA-ICT)
- Địa chỉ liên hệ: Số 1953J, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Số điện thoại: (061)3.827.555, Fax: (061)3.827.569
- Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
- Website: http://ict.dongnai.gov.vn/
2. Giới thiệu chung
- Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (gọi tắt là Trung tâm CNTT-TT) được thành lập theo Quyết định số1862/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai. Trung tâm CNTT-TT là đơn vị sự nghiệp chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc.
- Trung tâm CNTT-TT trực thuộc Sở Thông tin – Truyền thông nên sở hữu nhiều ưu thế về cơ chế và các mối quan hệ của một đơn vị sự nghiệp. Bên cạnh đó, Trung tâm CNTT-TT cũng có được tính tự lập, năng động, sáng tạo của một đơn vị kinh doanh. Với phương châm “Hợp tác chân thành – Lợi ích thiết thực”, Trung tâm luôn phấn đấu nâng cao trình độ nghiệp vụ để không chỉ phục vụ công tác chuyên môn mà còn đem lại kết quả, lợi ích tốt nhất cho khách hàng, đối tác kinh doanh.
- Với một đội ngũ trẻ, giàu sức sáng tạo và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân; Trung tâm CNTT-TT mong muốn xây dựng một thương hiệu uy tín để cho ra đời những sản phẩm chất lượng, đem lại sự hài lòng cho khách hàng và đối tác kinh doanh.
- Sơ lược về nhiệm vụ và chức năng của Trung tâm CNTT-TT
*Nhiệm vụ của Trung tâm CNTT-TT:
+ Vận hành và quản trị hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh; cổng thông tin điện tử phục vụ hành chính công; các ứng dụng thông tin dùng chung; thông tin quản lý điều hành khác.
+ Tổ chức triển khai các hoạt động công ích về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Xây dựng, cập nhật, duy trì và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu trong danh mục dữ liệu quốc gia; hỗ trợ quản lý hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
+ Nghiên cứu và triển khai các giải pháp kỹ thuật, dịch vụ đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên mạng; phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trong việc cảnh báo các vấn đề về an toàn mạng máy tính, ứng cứu, xử lý và khắc phục các sự cố về máy tính và hệ thống mạng.
*Chức năng của Trung tâm CNTT-TT:
+ Tư vấn các giải pháp thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật; phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
+ Tư vấn hoạt động đầu tư, đấu thầu các dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
+ Giám sát các dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
+ Tổ chức và liên kết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
+ Nghiên cứu ứng dụng, phát triển, sản xuất và gia công các sản phẩm phần mềm; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ gia tăng trên mạng, dịch vụ thông tin số, dịch vụ chứng thực chữ ký số và cung cấp các giải pháp khác về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
- Một số công việc đã và đang triển khai cùng các kết quả đạt được:
+ Hiện Trung tâm đang quản lý về mặt kỹ thuật Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai. Thiết kế, xây dựng trang TTĐT các đơn vị như: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Tỉnh đoàn Đồng Nai, UBND huyện Thống Nhất, UBND huyện Vĩnh Cửu… Tư vấn giám sát Nâng cấp triển khai mở rộng phần mềm quản lý văn bản tỉnh Đồng Nai; Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị, phần mềm Dự án: Xây dựng phần mềm quản lý trực tuyến hoạt động đối ngoại tại Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai; Dự án Ứng dụng CNTT trong mô hình một cửa điện tử tại UBND thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai… Phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho các đơn vị như: cán bộ các cấp Hội Nông dân; cán bộ làm công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em; cán bộ chuyên trách đoàn thể, phụ trách công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh…
+ Trong quá trình hoạt động, Trung tâm CNTT-TT đã vinh dự nhận được danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 2010, 2011, 2012, 2013 (do Sở Thông tin và Truyền thông tặng); Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2010, 2011 (do UBND tỉnh tặng) và Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2010, 2011; hàng năm Trung tâm luôn có các cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Sở và cấp tỉnh.